نمایشگاه هنرستان روشنگر

نمایشگاه هنرستان روشنگر

آغاز نمایشگاه هنرستان روشنگر از اواسط اردیبهشت ماه اطلاعات بیشتر متعاقبا اعلام میگردد.

ثبت نام اسفند ماه

ثبت نام هنرستان – از اول اسفند ماه

ثبت نام هنرستان از اول اسفند ماه آغاز می شود. برای پر کردن فرم ثبت نام بر روی لینک ثبت نام بزنید یا از طریق سایت وارد بخش ثبت نام شوید.

لینک ورود به فرم ثبت نام: http://roshangaran-art.com/sign-up