• تازه ها

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ در مرداد ماه

نمایشگاه هنرستان روشنگر

بازدید از نمایشگاه هنرستان روشنگر از تاریخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۲۲ اردیبهشت می باشد.

برای مشاهده تصاویر روی گالری نمایشگاه کلیک کنید.