هنرستان دخترانه روشنگر

تقدیرنامه ها

Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

رشته های هنرستان

هنرستان روشنگر

هنرستان روشنگر با تدوین برنامه ای دقیق بر اساس پنج محور اصلی در تلاش است تا راه ورود به بهترین دانشگاه ها را برای دانش آموزان هموار سازد. از جمله این محورها که می توان به آن اشاره کرد، محور فضاسازی روانی است. همان طور که می دانید فشار روانی که بر اثر کنکور و استرس ورود به دانشگاه برای دانش آموزان به وجود می آید بسیار زیاد است. از این رو ما در تلاشیم تا با کادر ویژه ای از مشاوران تحصیلی و اخلاقی درجه بک در کنار دانش آموزان و خانواده های محترم آن ها باشیم. به این ترتیب با ایجاد فضایی مناسب در ذهن دانش آموزان شاهد افزایش آرامش و تلاش در این عزیزان هستیم.

اخبار و اطلاعیه‌های روشنگر